Coronavirus Maatregelen

Update 15 januari 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Coronavirus-maatregelen zoals deze van toepassing zijn op de rijlessen en CBR-toetsen / examens

Gezondheidscheck vooraf:

Het is belangrijk om voorafgaand aan elke les of examen vast te stellen of de leerling en instructeur gezond zijn en geen risico vormen.
Daarnaast blijven de algemene regels zoals zoveel mogelijk afstand houden (min. 1,5 meter) vaak je handen wassen met zeep, hoesten en niezen in je elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes en geen handen geven van toepassing.Concreet betekent dit dat zowel de instructeur, leerling of iemand in hun huishouden in de afgelopen 14 dagen geen diagnose corona mag hebben gehad. Ook mag de instructeur, leerling of iemand in hun huishouden geen klachten hebben gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheid. Pas als  beide vragen voor zowel leerling als instructeur met ‘nee’ kan worden beantwoord, dan kan de les of examen starten. Let op: Heb je minimaal éé’n week of langer geleden een booster-vaccinatie gehad dan hoef je niet meer in quarantaine.

Desinfecteren van de lesauto

Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht. Daarmee stapt elke leerling in een veilige lesomgeving en wordt het risico op overdracht van het virus door oppervlaktecontact geminimaliseerd.

Medisch mondkapje verplicht

Om eventuele overdracht van het virus zo veel mogelijk te voorkomen wordt het lesvoertuig na iedere les gedesinfecteerd en gelucht voordat de volgende leerling mag plaats nemen. Voordat de leerling plaats neemt wast de leerling zijn/haar handen met desinfecterende gel. Tevens is het dragen van een medisch mondkapje tijdens de lessen verplicht. De leerling zorgt dan zelf voor het masker.

Examens bij CBR / Medisch mondkapje verplicht

Ook voor de toetsen en examens bij het CBR zijn  soortgelijke maatregelen van toepassing. Ook hier geldt de gezondheidscheck, het desinfecteren van het lesvoertuig en de algemene regels van de anderhalve-meter-samenleving. Daarnaast mag de rijinstructeur niet aanwezig zijn bij de gesprekken en mag de instructeur ook niet meerijden met het examen of toets. Bij het CBR treft men tevens aanvullende maatregelen zoals schermen en veilige looproutes en wordt de leerling gevraag voortijd zijn/haar ID-kaart te ontsmetten. Ook bij het CBR is het dragen van een mondkapje verplicht
Het volledige veiligheidsprotocol kunt u hier lezen.