Autisme/ADHD

Voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum zoals PDDnos, Asperger, AD(H)D en/of leerproblemen is het lang niet altijd vanzelfsprekend om het rijbewijs te kunnen halen. De specifieke problemen van deze mensen zorgen ervoor dat zij door teveel prikkels het overzicht kwijt raken. De kans bestaat dan dat zij ondanks hun potentieel toch moeten afhaken of überhaupt niet aan rijlessen beginnen.

Iedereen verdient een gelijke kans!

Bij Autorijschool Dyane verdient iedereen een gelijke kans! Nagenoeg iedereen is namelijk in staat om uiteindelijk op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen. Met geduld en duidelijkheid kan ik je helpen om het zelfvertrouwen in eigen kunnen tijdens het autorijden te vergroten. Ik heb daartoe speciale workshops gevolgd bij Spectrum Nederland. Spectrum Nederland stelt zichzelf o.a. tot doel de kennis en expertise rondom Autisme en ADHD zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Ik mag me daarbij erkend instructeur Autisme & ADHD noemen. 
Daarnaast heb ik de cursus NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) in het Verkeer gevolgd. Dit om de communicatie en het overbrengen van de lesstof naar de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Anders leren en anders denken

Mensen met Autisme leren en denken anders dan mensen zonder Autisme. Zij zijn niet minder slim of minder waardevol dan wie dan ook. Maar door hun andere manier van informatie verwerken, is het voor hen wel eens moeilijk in onze chaotische wereld het overzicht te behouden. Met een beetje kennis van wat Autisme nu precies is, kunnen mensen zonder Autisme een belangrijke bijdrage leveren in het leven van personen met Autisme. Zij ploeteren hun hele leven immers al onvermoeibaar om grip te krijgen op de “normale” wereld.
De meeste mensen met Autisme, AD(H)D of verwante problemen zijn echt even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen. Het CBR stelt echter wel extra eisen middels een keuring en rijtest om je rijgeschiktheid voorafgaand aan het praktijkexamen aan te tonen.

Rijgeschiktheid / Gezondheidsverklaring

Wil je je rijbewijs halen? Dan moet je theorie- en praktijkexamen doen én een gezondheidsverklaring invullen. Omdat het belangrijk is dat je gezond genoeg bent om aan het verkeer deel te nemen. Voor jezelf en andere weggebruikers. Een gezondheidsverklaring vul je zelf in, want het gaat om jouw persoonlijke gegevens en die zijn vertrouwelijk. Je vult de verklaring in op Mijn.CBR.nl en betaalt deze via Ideal. Meer weten over het aanvragen van de gezondheidsverklaring? Kijk dan hier.
Als je één of meer vragen op de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoordt, dan is een onderzoek door een arts nodig. Ik informeer je graag wat er bij dit traject komt kijken en hoe deze procedure loopt.
Voor autisme en ADHD is altijd een medische keuring nodig. Sinds 2013 zijn de periodieke herkeuring rijbewijs voor mensen met Autisme en ADHD komen te vervallen. Eenmaal je rijbewijs gehaald betekent daarmee dus ook je rijbewijs houden. De CBR-keuring en rijtest voor het aantonen van je rijgeschiktheid blijft. Lees meer over de rijtest bij autisme of ADHD.
Website Rijles en Autisme .